en en
Ako AISP/PISP by sme chceli poskytovať služby vyšším územným celkom. VÚC sú povinne klientmi Štátnej pokladnice, ktorá je poskytovateľom platobných služieb. Má Štátna pokladnica povinnosť sprístupniť platobné účty, ktoré vedie VÚC prostredníctvom vyhradeného rozhrania (API)?
Odpoveď:
Prehľadnú odpoveď nájdete v nasledovnom stanovisku tu.