en en
Ako dlho trvá licenčné konanie pre povolenie na poskytovanie služieb kryptoaktív?
NBS bude dodržiavať lehoty stanovené v nariadení MiCA, pričom sa na Slovensku nebude uplatňovať zjednodušený postup pre licencovanie. NBS do 25 pracovných dní od prijatia žiadosti posúdi, či je žiadosť úplná. Ak je žiadosť úplná, NBS do 40 pracovných dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti rozhodne o jej schválení alebo zamietnutí. Dĺžku licenčného konania ovplyvňuje predovšetkým pripravenosť žiadateľa. Ak plánujete požiadať o udelenie povolenia podľa MiCA na Slovensku, odporúčame Vám obrátiť sa na NBS (crypto@nbs.sk) ešte pred podaním samotnej žiadosti a využiť tzv. predlicenčný dialóg, ktorý Vám môže pomôcť skvalitniť Vašu žiadosť a vďaka tomu skrátiť dĺžku licenčného konania.