en en
Čo treba splniť na získanie povolenia na poskytovanie služieb kryptoaktív?
Požiadavky na získanie povolenia pre poskytovateľov služieb kryptoaktív sú upravené v čl. 59 – 65 MiCA a budú bližšie špecifikované v delegovaných a vykonávacích nariadeniach a usmerneniach, ktoré pripravuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) a Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA). Prehľad všetkých relevantných právnych predpisov nájdete v sekcii Regulácia.