en en
De-risking - Ako mám ako podnikateľ v oblasti kryptoaktív správne postupovať pri otvorení účtu vo finančnej inštitúcii? Čo môže finančnú inštitúciu pri onboardingu CASPa zaujímať?
Pri riadení rizík  vo vzťahu k spoločnostiam poskytujúcim služby s kryptoaktívami  finančné inštitúcie, vrátane bánk, vo všeobecnosti pristupujú obozretne. Finančná inštitúcia v úvodnej fáze nadväzovania obchodného vzťahu s CASP – okrem detailného pochopenia obchodného modelu  CASP – skúma aj to, aká je úroveň jeho poznatkov, skúseností v oblasti AML/CFT, nakoľko CASP sú z hľadiska AML/CFT  legislatívy povinné osoby rovnako ako ostatné finančné inštitúcie poskytujúce služby klientom.   Už pri prvom kontakte s finančnou inštitúciou je potrebné explicitne uviesť, akú činnosť CASP vykonáva. Taktiež je vždy potrebné pri komunikácii s finančnou inštitúciou deklarovať pravdivé údaje, ktoré vie CASP v prípade potreby finančnej inštitúcii aj preukázať. Finančnú inštitúciu môže zaujímať ako  má CASP nastavené AML/CFT procesy vo vzťahu  k svojim klientom a to najmä v oblasti:
  1. vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientom,
  2. vykonávania monitoringu transakcií,
  3. preverovania pôvodu finančných prostriedkov klientov pri obchodoch s kryptoaktívami,
  4. skríning klientov na sankčné zoznamy,
  5. identifikácia politicky exponovaných klientov,
  6. ohlasovanie neobvyklých obchodných operácií finančnej spravodajskej jednotke a
  7. vypracovanie AML programu,
  8. uchovávanie údajov o klientoch a transakciách.
  V úvodnej fáze komunikácie s finančnou inštitúciou ohľadom otvorenia účtu musí byť CASP pripravený poskytnúť finančnej inštitúcii komplexnú a detailnú informáciu o podstate obchodného modelu, technologických princípoch poskytovania služieb kryptoaktív, o budúcom portfóliu klientov (vrátane predpokladanej štruktúry – rezidenti/nerezidenti), o interných politikách a procesoch riadenia rizík, vrátane ML/TF rizík, a pod. AML očakávania NBS pre CASP sú uvedené na stránke NBS.