en en
Je možné sa zapojiť do prípravy právnych predpisov týkajúcich sa kryptoaktív?
Áno. Odborná i laická verejnosť sa môže zapojiť do konzultácii k návrhom delegovaných a vykonávacích predpisov a usmernení, ktoré pripravujú Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) a Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA). Prehľad všetkých otvorených konzultácií sa nachádza v sekcii Regulácia ako aj na webovom sídle ESMAEBA, kde je popísaný aj spôsob zapojenia sa do konzultácií. Za NBS by sme Vás chceli požiadať, aby ste nám preposlali odpovede, ktoré zašlete do EBA/ESMA, aby sme mali prehľad o všetkých odpovediach slovenských subjektov. Vaše odpovede nám môžete preposlať na emailovú adresu: crypto@nbs.sk