en en
Je povolenie od NBS potrebné aj v prípade, že iba kupujem a predávam kryptoaktíva na vlastný účet?
Nie. Fyzické a právnické osoby, ktoré nakupujú/predávajú kryptoaktíva na vlastný účet a neposkytujú žiadne služby kryptoaktív, tak ako sú vymedzené v čl. 3 ods. 1 MiCA nepotrebujú povolenie od NBS.