en en
Na aké služby kryptoaktív bude potrebné povolenie od NBS?
Povolenie od NBS bude potrebné získať na nasledovné služby kryptoaktív:
  1. poskytovanie úschovy a správa kryptoaktív v mene klientov
  2. prevádzkovanie obchodnej platformy pre kryptoaktíva
  3. výmena kryptoaktív za finančné prostriedky
  4. výmena kryptoaktív za iné kryptoaktíva
  5. vykonávanie príkazov týkajúcich sa kryptoaktív v mene klientov
  6. umiestňovanie kryptoaktív
  7. prijímanie a postupovanie príkazov týkajúcich sa kryptoaktív v mene klientov
  8. poskytovanie poradenstva v oblasti kryptoaktív
  9. poskytovanie riadenia portfólia kryptoaktív
  10. poskytovanie služieb prevodu kryptoaktív v mene klientov
Definície jednotlivých služieb kryptoaktív sa nachádzajú v čl. 3 ods. 1 MiCA.