en en
Odkedy je možné podať žiadosť o udelenie povolenia na poskytovanie služieb kryptoaktív?
NBS bude prijímať žiadosti o udelenie povolenia na poskytovanie služieb kryptoaktív po tom, ako sa začne uplatňovať delegované a vykonávacie nariadenie k náležitostiam žiadosti o povolenie. Rozhodnutie o udelení povolenia môže byť účinné najskôr k 30. 12. 2024. NBS ponúka žiadateľom možnosť konzultácií ohľadom pripravovanej žiadosti ešte pred jej podaním. V prípade záujmu o konzultácie pred podaním žiadosti nám napíšte na emailovú adresu: crypto@nbs.sk a zašlite podrobný opis Vášho obchodného modelu, vrátane uvedenia druhu služieb kryptoaktív podľa čl. 3 ods. 1 MiCA, ktoré máte zámer poskytovať.