en en
V prípade pôsobenia v zahraničí bude potrebné povolenie od zahraničného orgánu dohľadu?
Na základe tzv. passportingu (sloboda usídľovania, alebo voľné poskytovanie služieb v EÚ) môže subjekt, ktorý získa povolenie na poskytovanie služieb kryptoaktív od NBS voľne poskytovať tieto služby vo všetkých členských štátoch EÚ.