en en

Odporúčanie Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB) o rizikách v sektore komerčných nehnuteľností

ESRB vydal 25. januára 2023 odporúčanie o rizikách v sektore komerčných nehnuteľností pre krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru. Netýka sa špecificky len Slovenska. Vydanie odporúčanie nadväzuje na dlhodobý proces monitorovania a analýzy sektora zo strany ESRB. Jeho vydanie nepopiera význam iných rizík pre finančnú stabilitu, z ktorých niektoré môžu byť v súčasnosti ešte významnejšie.

Výškové kancelárske budovy na nábreží Dunaja v Bratislave

Komerčné nehnuteľnosti sú v porovnaní s inými sektormi citlivejšie na ekonomický vývoj. ESRB preto odporúča predovšetkým posilniť monitorovanie tohto sektora a jeho financovania. Pritom je potrebné zamerať sa popri bankách aj na ostatné sektory finančného trhu.

V prípade potreby ESRB odporúča prijať opatrenia podporujúce obozretné financovanie sektora komerčných nehnuteľností a posilňujúce odolnosť finančných inštitúcií.

Slovensko má skúsenosť s rizikami, ktoré môže priniesť financovanie komerčných nehnuteľností. Prejavili sa napríklad v období ekonomickej krízy v rokoch 2008 až 2010 či v nasledujúcich rokoch. NBS preto už teraz tieto riziká veľmi detailne monitoruje, analyzuje a pravidelne o nich informuje v Správach o finančnej stabilite. Navyše, k odolnosti bánk voči týmto rizikám čiastočne prispieva aj aktívny prístup NBS k určovaniu miery proticyklického kapitálového vankúša. Ak to bude potrebné, NBS je pripravená prijať aj ďalšie kroky na zmiernenie týchto rizík.