en en

Ukazovateľ schopnosti splácať (DSTI)

Limit na ukazovateľ schopnosti splácať vytvára rezervu v príjmoch. Znižuje riziko, že úver zlyhá, najmä v kríze. Chráni dlžníka aj veriteľa.

Ukazovateľ schopnosti splácať je známy ako DSTI (z anglického Debt service-to-income ratio).

Biele prasiatko – pokladnička na drevenej doske
Limity

Splátky všetkých dlhov môžu tvoriť najviac 60 % príjmu domácnosti. Započítava sa aj rezerva na nárast úrokových sadzieb. Príjem domácnosti je znížený o životné minimum.

Výnimky

 • 5 % úverov môže mať splátky medzi 60 % a 70 % príjmu
 • Ďalších 5 % spotrebiteľských úverov do 5 rokov môže mať splátky medzi 60 % a 70 % príjmu
 • Spotrebiteľské úvery na financovanie obnovy rodinného domu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR môžu pri výpočte použiť splátku zníženú o 50 €
 • Ďalšie výnimky
  • Vyššie uvedené výnimky sa kontrolujú za kalendárny polrok. V jednotlivých kalendárnych štvrťrokoch môžu dosiahnuť 7 % úverov
  • Spotrebiteľské úvery pre málo zadlžené domácnosti (dlh nižší ako 1-ročný príjem) môžu mať DSTI 100 %
  • Lízing pre málo zadlžené domácnosti (dlh nižší ako 1,5-ročný príjem) s akontáciou 20 % môže mať DSTI 100 %
Výpočet

Finančná stabilita, Ukazovateľ schopnosti splácať (DSTI)

SplátkySplátka nového úveru
Splátky existujúcich úverov (vrátane 3 % kreditných kariet a prečerpaní)
Ostatné finančné záväzky
Čistý príjemPríjem po odvodoch a daniach (zdokladovaný a nezávisle overený)
Životné minimumŽivotné minimum na dlžníka, manžela/-ku a deti (podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime)

V splátkach sa započítava aj rezerva na možný nárast úrokových sadzieb, tzv. úrokový šok.

 • Podrobnosti k výpočtu
  • Rezerva na nárast úrokovej sadzby o 2 p. b. (najviac 6 %) pri splatnosti 30 rokov. Do výpočtu DSTI sa použije tá splátka, ktorá je vyššia – skutočná splátka alebo splátka po úrokovom šoku
  • Počíta sa pre nové aj existujúce úvery so zostatkovou splatnosťou nad 8 rokov
  • Pri fixácii úrokovej sadzby nad 10 rokov stačí testovať úrokovú sadzbu na nárast o 1 p. b.
  • Pri úveroch s fixnou úrokovou sadzbou počas celej splatnosti sa úrokový šok nemusí počítať
  • Zohľadňuje sa aj možné zníženie príjmu po dosiahnutí dôchodkového veku

  Na dokladovanie a nezávislé overenie príjmu sa využíva najmä potvrdenie od zamestnávateľa, výpis z účtu, daňové priznanie, potvrdenie o sociálnych dávkach či priame overenie v Sociálnej poisťovni.

 • Príklad k výpočtu

  Manželia s dvoma deťmi s celkovým čistým príjmom vo výške 1 900 € žiadajú o úver na bývanie pri úrokovej sadzbe 4,5 % a splatnosti 30 rokov.

  Spoločný čistý príjem1 900,00 €
  Životné minimum (do 30. júna 2024)   701,99 €
  Rozdiel medzi čistým príjmom a životným minimom1 198,01 €
  Maximálna splátka (60 % tohto rozdielu)718,81 €

  Splátka úveru môže byť najviac 718,81 €, a to aj po zahrnutí rezervy na nárast úrokovej sadzby na 6,0 % (nárast úrokovej sadzby o 2 p. b., najviac 6,0 %).
  Maximálna výška úveru je 119 890,81 € pri skutočnej splátke 607,47 €.

  Vrecková kalkulačka a pero
Legislatíva

Legislatívny rámec určujú zákon o úveroch na bývaniezákon o spotrebiteľských úveroch.

NBS ustanovila podrobnosti o výpočte a limitoch na DSTI opatrením o úveroch na bývanieopatrením o spotrebiteľských úveroch.

Ďalšie informácie je možné nájsť v legislatíve finančnej stability.

Biele karty so symbolom paragrafu