en en

Splatnosť

Splatnosť úveru by mala byť primeraná jeho účelu a zabezpečeniu. Pomáha klientovi vyhnúť sa nadmernému dlhu. Zároveň sa znižuje riziko rastúcej zadlženosti domácností.

Stĺpec z mincí na pozadí s hodinami
Limity

Splatnosť nezabezpečeného úveru môže byť najviac 8 rokov. Sú to najmä spotrebiteľské úvery. Splatnosť zabezpečeného úveru môže byť najviac 30 rokov. Sú to len úvery na bývanie.

Výnimky

  • 10 % úverov na bývanie môže mať splatnosť dlhššiu ako 30 rokov
  • Niektoré nezabezpečené úvery stavebných sporiteľní môžu mať splatnosť do 30 rokov
  • Spotrebiteľské úvery na financovanie obnovy rodinného domu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR môžu mať splatnosť až do 10 rokov

Úvery na bývanie sa majú splácať rovnomernými mesačnými splátkami alebo rýchlejšie.

Legislatíva

Legislatívny rámec určujú zákon o úveroch na bývaniezákon o spotrebiteľských úveroch.

NBS ustanovila podrobnosti o limitoch na splatnosť opatrením o úveroch na bývanie a opatrením o spotrebiteľských úveroch.

Ďalšie informácie je možné nájsť v legislatíve finančnej stability.

Biele karty so symbolom paragrafu