en en

Menová odluka

Vo februári 1993 došlo k menovej odluke SR a ČR.

V deň menovej odluky skončila platnosť dohody o menovej únii s Českou republikou. Týmto dňom sa zákonným platidlom na Slovensku stali česko-slovenské mince a okolkované bankovky. Bankovky boli označené kolkami so štátnym znakom a názvom Slovenskej republiky a príslušnou nominálnou hodnotou. NBS a banky okolkovali viac ako 120 miliónov kusov bankoviek federálnej meny v predstihu vpriebehu januára a začiatkom februára. NBS v tom čase nedisponovala úložnými a spracovateľskými priestormi pre zásoby peňazí, preto bola nútená prenajímať si tieto kapacity od komerčných bánk.

Kolkovanie federálnych bankoviek

Okolkované boli federálne bankovky v hodnote 20, 50, 100, 500 a 1000 korún. Desaťkorunová bankovka nebola kolkovaná vzhľadom na nízku nominálnu hodnotu, ako aj  skutočnosť, že nebolo plánované vydanie novej bankovky v rovnakej hodnote. Už v deň menovej odluky boli uvedené do obehu prvé desaťkorunové mince vyrazené v Kremnickej mincovni. Pri menovej odluke bolo vymenených spolu 71 miliónov kusov bankoviek v celkovej sume 26 miliárd Sk.

Fotogaléria: Kolkovanie československých bankoviek