en en

Správa o finančnej stabilite - máj 2023

29.5.2023 | 10.30 h

Záznam tlačovej konferencie

Záznam pre médiá (bez grafík)