en en

Správa o finančnej stabilite - máj 2023

Spomaľovanie na Trhu úverov a nehnuteľností

  • Znižuje sa dopyt po hypotékach a po podnikových úveroch
  • Klesajú aj ceny nehnuteľností

Štylizovaná vtáčia búdka
Mince vysypané z prevráteného pohára

RASTÚCe NÁKLADy A ÚROKOVé SADZby

  • Situácia dlžníkov sa zhoršuje
  • Zvlášť citlivý je sektor komerčných nehnuteľností
  • Väčšina domácností by mala zvládnuť splácanie svojich úverov

Vysoká odolnosť bánk

  • Rast úrokových sadzieb zvyšuje ziskovosť bánk
  • Kapitálová pozícia bánk je naďalej silná

Neusporiadané 50-eurové bankovky

Inflácia a sprísnenie podmienok financovania zostávajú hlavnými témami pre finančnú stabilitu

Návrat úrokových sadzieb na štandardné úrovne síce prináša pre stabilitu viaceré pozitívne vplyvy, zároveň odhaľuje slabé miesta v globálnom finančnom systéme. Prejavilo sa to aj na vlne zlyhaní individuálnych bánk v zahraničí. Európske banky, vrátane slovenských, majú prísnejšiu reguláciu a sú voči tomuto riziku odolné.

Na Slovensku sa sprísnenie finančných podmienok prejavilo poklesom dopytu po nových hypotékach a čiastočne aj po úveroch podnikom

Dopyt po hypotékach klesá a spolu s ním klesajú aj ceny nehnuteľností. Toto spomalenie možno na jednej strane vnímať pozitívne, keďže NBS dlhodobo upozorňovala na riziká spojené s rýchlym rastom zadlženosti domácností. Na druhej strane, novoposkytované úvery sú v porovnaní s minulosťou rizikovejšie, t. j. sú citlivejšie na prípadné zhoršenie ekonomického vývoja.

Dopyt poklesol aj po úveroch podnikom. Spomalenie je plošné, dlhodobejšie klesá najmä záujem o investičné úvery.

Schopnosť splácať dlhy sa môže zhoršiť, najmä v sektore komerčných nehnuteľností

Nárast úrokových nákladov je zvlášť významný pre firmy podnikajúce v komerčných nehnuteľnostiach. V ostatných sektoroch je dôležitejší nárast nákladov na výrobné vstupy. Podniky sa snažili preniesť tieto náklady do tržieb. Čím väčší však bol rast nákladov, tým výraznejšie sa zhoršila ziskovosť a likvidita týchto firiem.

Domácnosti sú voči nepriaznivému vývoju odolnejšie

Riziko ťažkostí so splácaním dlhov zmierňuje viacero faktorov: rast nominálnych miezd, nízka nezamestnanosť či limit NBS na výšku splátky k príjmu pri poskytnutí úveru, ktorý zahŕňa aj test na nárast splátky. Výraznejším rizikom je inflácia a najmä prípadný nárast nezamestnanosti. Vplyv nárastu úrokových sadzieb je menší.  

Rastúce úrokové sadzby zvyšujú marže bánk

Dlhodobý trend poklesu čistej úrokovej marže bánk sa zastavil. To posilňuje banky, aby boli schopné zvládnuť prípadné straty v budúcnosti. Odolnosť sektora potvrdilo aj stresové testovanie. Aj riziko likvidity sa v posledných mesiacoch zmiernilo.