en en

Trh práce slabne

Slabšia ekonomická výkonnosť sa začína prelievať do ukazovateľov trhu práce. Zamestnanosť a priemerná mzda v októbri spomalili svoje tempá rastu. Nadol ich ťahá vývoj v priemysle. Pracovné miesta už dlhodobo klesajú aj v obchode. Pozitívny impulz do vývoja priemernej mzdy priniesol stavebný sektor a služby.