en en

Komuniké z 1. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (10. januára 2017) sa uskutočnilo 1. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila doplnenie emisného plánu pamätných a zberateľských mincí na rok 2018 o pamätnú mincu v nominálnej hodnote 2 eurá k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky s termínom emisie v januári 2018.

Podrobnejšie informácie o emisných plánoch pamätných a zberateľských mincí je možné nájsť na internetovej stránke NBS.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.