en en

Komuniké z 13. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (28. júna 2016) sa uskutočnilo 13. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej viceguvernéra Jána Tótha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, jún 2016.

BR NBS vzala na vedomie analýzu cien realitného trhu. Aktuálne údaje naznačujú, že v podmienkach Slovenska sa zatiaľ realitná bublina nevytvára.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.