en en

Komuniké z 2. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (30. 1. 2018) sa uskutočnilo 2. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, január 2018, ktorý bude publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS vzala na vedomie Aktualizáciu strednodobej predikcie P4Q-2017 a schválila Stanovisko Bankovej rady NBS k Aktualizácii strednodobej predikcie P4Q-2017, ktoré budú publikované na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – január 2018. Od 1.8.2017 platí miera proticyklického kapitálového vankúša pre domáce expozície na úrovni 0,5 %. Od 1. 8. 2018 sa zvyšuje miera proticyklického kapitálového vankúša pre domáce expozície na úroveň 1,25 %. Na základe rozhodnutia Bankovej rady Národnej banky Slovenska zo dňa 30. 1. 2018 ostáva miera proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,25 % aj od 1. 2. 2019.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.