en en

Komuniké z 2. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (20. januára 2009) sa uskutočnilo 2. rokovanie Bankovej rady NBS (BR NBS) pod vedením guvernéra NBS Ivana Šramka.

BR NBS vzala na vedomie informáciu o zadržaných falzifikátoch bankoviek za rok 2008 a začiatok roka 2009 a konštatovala, že v roku 2008 bolo na území SR zadržaných 501 kusov falzifikátov slovenských korún a 258 kusov falzifikátov eurových bankoviek.
V roku 2009 bolo do 19. januára 2009 zadržaných 45 kusov falzifikátov bankoviek slovenských korún a 59 kusov falzifikátov eurových bankoviek. Pri ďalších 14 kusoch eurových bankoviek expertíza potvrdila ich pravosť.

BR NBS upozorňuje občanov, aby aj napriek nízkemu počtu zadržaných falzifikátov eurových bankoviek počas prvých dní roka 2009, boli pri prijímaní hotovosti obozretní a slovenské koruny za eurá vymieňali len v bankách. Obchodníci a subjekty, ktoré pracujú s hotovosťou môžu na testovanie bankoviek využiť dostupné zariadenia a technické prostriedky.


Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.