en en

Komuniké z 20. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (25. októbra 2016) sa uskutočnilo 20. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, október 2016.

BR NBS schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – október 2016.

Na základe rozhodnutia BR NBS zo dňa 25.10.2016 ostáva miera proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0,5 % s účinnosťou od 1.8.2017.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 550. výročia začatia činnosti Univerzity Istropolitany.

Pamätná eurominca bude mať rovnaké technické parametre ako bežná dvojeurová obehová minca a po jej vydaní do obehu v januári 2017 bude zákonným platidlom v Slovenskej republike, ako aj vo všetkých krajinách eurozóny. Autorkou výtvarného návrhu národnej strany pamätnej euromince je výtvarníčka Mária Poldaufová. Razbu jedného milióna kusov pamätných euromincí realizuje Mincovňa Kremnica, š. p.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.