en en

Komuniké z 20. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (24. 10. 2017) sa uskutočnilo 20. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, október 2017.

BR NBS vzala na vedomie Analýzu konvergencie slovenskej ekonomiky. Analýza sa zameriava na hodnotenie pokroku Slovenska v približovaní sa k priemeru EÚ v kontexte vývoja v ostatných krajinách EÚ a kandidátskych krajinách. Sleduje tiež vývoj inštitucionálnej a vývoznej konkurencieschopnosti Slovenska. Materiál bude publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – október 2017. Od 1. 8. 2017 platí miera proticyklického kapitálového vankúša pre domáce expozície na úrovni 0,5 %. Od 1. 8. 2018 sa zvyšuje miera proticyklického kapitálového vankúša pre domáce expozície na úroveň 1,25 %. Na základe rozhodnutia Bankovej rady NBS zo dňa 24. 10. 2017 ostáva miera proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,25 % aj od 1. 11. 2018.

BR NBS schválila rozhodnutie, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie NBS č. 7/2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK, rozhodnutie, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie NBS č. 8/2015 o podmienkach otvorenia a vedenia účelového peňažného účtu v TARGET2-SK a rozhodnutie, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie NBS č. 4/2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších predpisov

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.