en en

Komuniké z 20. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (23. 10. 2018) sa uskutočnilo 20. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, október 2018.

BR NBS prerokovala Analýzu konvergencie slovenskej ekonomiky. Analýza sa zameriava na hodnotenie pokroku Slovenska v približovaní sa k priemeru EÚ v kontexte vývoja v ostatných krajinách EÚ. Sleduje tiež vývoj inštitucionálnej a vývoznej konkurencieschopnosti Slovenska. Materiál bude v plnom znení publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – október 2018.

BR NBS rozhodla o ponechaní miery proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,50 %. Miera proticyklického kapitálového vankúša pre domáce expozície určená Bankovou radou NBS je nasledovná:

Obdobie účinnosti

Miera

1. 8. 2017 – 31. 7. 2018

0,50 %

1. 8. 2018 – 31. 7. 2019

1,25 %

1. 8. 2019 –

1,50 %

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.