en en

Komuniké z 22. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (28. 11. 2017) sa uskutočnilo 22. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, november 2017schválila Správu o finančnej stabilite k novembru 2017.

BR NBS schválila stratégiu Národnej banky Slovenska v oblasti okamžitých platieb. Národná banka Slovenska nebude budovať a prevádzkovať vlastné riešenie pre spracovanie okamžitých platieb, ale ako súčasť Eurosystému pre tento účel podporuje využitie spoločného projektu Eurosystému s názvom TIPS (z angl. Target Instant Payment Settlement).

Cieľom projektu TIPS je poskytnúť celoeurópsku službu okamžitého vyrovnania platieb, ktorá občanom a podnikom umožní prevod peňazí v reálnom čase, a ktorá bude dostupná 24 hodín denne počas celého roka. TIPS bude vyvinutý centrálnymi bankami Eurosystému v spolupráci s bankovým sektorom Európy.

Plánovaný termín pre uvedenie tejto služby do prevádzky je november 2018. Národná banka Slovenska bude poskytovať službu TIPS a jej prevádzkovú podporu obdobným spôsobom, ako to v súčasnosti robí pre systém TARGET2.

BR NBS schválila Rozpočet Národnej banky Slovenska na rok 2018. Na rok 2018 bol schválený prevádzkový rozpočet banky v objeme 76,9 mil. EUR. Investície sa rozpočtujú vo výške 8,6 mil. EUR a rozpočet emisie obeživa v objeme 8,7 mil. EUR.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 300. výročia narodenia Adama Františka Kollára.

Zberateľská eurominca bola vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi. Jej hmotnosť je 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Autorom výtvarného návrhu zberateľskej euromince je akademický sochár Zbyňek Fojtů.

Razbu strieborných zberateľských euromincí realizovala Mincovňa Kremnica, š. p., a v predaji budú v marci 2018.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 1150. výročia uznania slovanského liturgického jazyka.

Zberateľská eurominca je vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi. Jej hmotnosť je 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Autorom výtvarného návrhu zberateľskej euromince je Mgr. art. Roman Lugár.

Razbu strieborných zberateľských euromincí realizovala Mincovňa Kremnica, š. p., a v predaji budú vo februári 2018.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 17/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely v znení neskorších predpisov.

Opatrenie je vypracované podľa § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.

Opatrením sa ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov s účinnosťou od 1. januára 2018.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 22/2014 o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na štatistické účely v znení opatrenia č. 24/2015.

Opatrenie je vypracované podľa § 96 ods. 1 písm. c) a h) zákona č. 492/2009 Z. z.
o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov s účinnosťou od 1. januára 2018.

Jana Kováčová
vedúca oddelenia komunikácie

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.