en en

Komuniké z 24. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (8. júna 2010) sa uskutočnilo 24. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú metódy oceňovania pozícií zaznamenaných v bankovej knihe a podrobnosti o oceňovaní pozícií zaznamenaných v bankovej knihe vrátane frekvencie tohto oceňovania.

Opatrením sa v spojení s opatrením Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi v znení neskorších predpisov (ktoré Národná banka Slovenska súbežne pripravila), upraví metodika tohto výpočtu, pričom za základ sa zoberú modely očakávaných strát; postačujúcim rozsahom majetku, ktorého sa úprava dotkne, je majetok zaznamenaný v bankovej knihe, nakoľko podhodnocovanie kreditných rizík sa týka najmä úverových portfólií bánk.

Opatrenie nadobudne účinnosť 1. januára 2011.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa v spojení s opatrením Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú metódy oceňovania pozícií zaznamenaných v bankovej knihe a podrobnosti o oceňovaní pozícií zaznamenaných v bankovej knihe vrátane frekvencie tohto oceňovania (ktoré Národná banka Slovenska súbežne pripravila), upraví metodika tohto výpočtu, pričom za základ sa zoberú modely očakávaných strát; postačujúcim rozsahom majetku, ktorého sa úprava dotkne, je majetok zaznamenaný v bankovej knihe, nakoľko podhodnocovanie kreditných rizík sa týka najmä úverových portfólií bánk.

Opatrenie nadobudne účinnosť 1. januára 2011.

BR NBS schválila materiál Makroprudenciálna analýza slovenského bankového sektora – marec 2010. Materiál bude publikovaný na internetovej stránke NBS.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.