en en

Komuniké z 27. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (17. júla 2012) sa uskutočnilo 27. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila materiál Zavedenie SEPA v Slovenskej republike – Implementačný plán, verzia 4.0. Cieľom aktualizovanej verzie implementačného plánu je zosúladiť implementáciu SEPA platobných nástrojov v SR so schválenou textáciou nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.