en en

Komuniké z 32. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (2. októbra 2012) sa uskutočnilo 32. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS prerokovala Mesačný bulletin NBS, september 2012, ktorý bude publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila zmluvu o účasti v platobnom systéme SIPSrozhodnutie o pravidlách platobného systému SIPS.

Rozhodnutie ustanovuje pravidlá fungovania platobného systému SIPS, práva a povinnosti jeho účastníkov v rozsahu, ktorý vymedzuje zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zmluva o účasti v platobnom systéme SIPS spolu s rozhodnutím o pravidlách platobného systému SIPS nahradia doteraz platnú zmluvu o platobnom systéme EURO SIPS, ktorú má Národná banka Slovenska uzatvorenú s jednotlivými účastníkmi.

Rozhodnutie nadobudne účinnosť zverejnením vo Vestníku NBS.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.