en en

Komuniké zo 16. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (21. 8. 2018) sa uskutočnilo 16. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej viceguvernéra Ľudovíta Ódora.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, august 2018.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur pri príležitosti 400. výročia korunovácie Ferdinanda II. v Bratislave.

Zberateľská eurominca je vyrazená zo zliatiny, ktorá obsahuje 900 dielov zlata, 75 dielov striebra a 25 dielov medi. Jej hmotnosť je 9,5 g a priemer 26 milimetrov. Výtvarný návrh euromince je dielom výtvarníka Karola Lička.

Razbu zlatých zberateľských euromincí realizovala Mincovňa Kremnica, š. p., a do predaja sa dostanú v novembri 2018.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa zosúlaďujú požiadavky na uplatňovanie ukazovateľov likvidity ustanovených v platnom opatrení Národnej banky Slovenska č. 18/2008 s požiadavkami podľa nariadenia o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti, ako aj delegovaného nariadenia pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie.

Opatrenie nadobudne účinnosť 1. októbra 2018.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o registri bankových úverov a záruk.

Opatrením sa zohľadňujú predovšetkým zmeny vyplývajúce z nariadenia Európskej centrálnej banky o zbere podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku.

Opatrenie nadobudne účinnosť 30. septembra 2018.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.