en en

Komuniké zo 16. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (27. augusta 2019) sa uskutočnilo 16. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, august 2019.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia vymenovania Alexandra Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa.

Zberateľská eurominca bola vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi. Jej hmotnosť bude 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Autorom výtvarného návrhu striebornej zberateľskej euromince je Mgr. art. Peter Valach.

Razbu strieborných zberateľských euromincí realizovala Mincovňa Kremnica, š. p., a do predaja sa dostanú v novembri 2019.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur na pripomenutie veľkomoravského kniežaťa Mojmíra I.

Zberateľská eurominca bola vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov zlata, 75 dielov striebra a 25 dielov medi. Jej hmotnosť bude 9,5 g a priemer 26 milimetrov. Výtvarný návrh euromince je dielom výtvarníka MgA. Miroslava Schovanca, DiS.

Razbu zlatých zberateľských euromincí realizovala Mincovňa Kremnica, š. p., a do predaja sa dostanú v novembri 2019.

BR NBS schválila Memorandum o porozumení medzi orgánmi bankového dohľadu 27 členských krajín EÚ a Spojeného kráľovstva.

Toto memorandum bolo doplnené zo strany Bank of England, preto dochádza k jeho opätovnému schváleniu.

BR NBS schválila opatrenia Národnej banky Slovenska o výkazoch predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na účely poskytovania informácií Národnej banke Slovenska a európskym orgánom dohľadu.

Opatrením sa ustanovuje spôsob plnenia európsky harmonizovaných požiadaviek stanovených rozhodnutím Rady orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (ďalej len „EIOPA“) o žiadostiach EIOPA o poskytovanie pravidelných informácií od národných orgánov dohľadu týkajúcich sa poskytovania informácií o zamestnaneckých dôchodkoch a nariadením Európskej centrálnej banky (EÚ) 2018/231 z 26. januára 2018 o požiadavkách na štatistické vykazovanie pre penzijné fondy.

Opatrenie nadobúda účinnosť 30. septembra 2019.

Jana Kováčová
vedúca oddelenia komunikácie

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.