en en

Komuniké zo 7. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (25. marca 2014) sa uskutočnilo 7. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, marec 2014, ktoré sú publikované na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila zmenu plánovaného termínu emisie striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra zo septembra 2015 na október 2015 a doplnenie emisného plánu pamätných a zberateľských mincí na rok 2015 o pamätnú dvojeurovú mincu k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra s termínom emisie v októbri 2015.

Podrobnejšie informácie o emisných plánoch pamätných a zberateľských mincí je možné nájsť tu.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.