en en

Oznámenie NBS - úroková sadzba

O Z N Á M E N I E

Národnej banky Slovenska

o výške diskontnej sadzby

Banková rada Národnej banky Slovenska na rokovaní dňa 5. októbra 1995

prijala toto rozhodnutie:

Národná banka Slovenska s platnosťou od 6. októbra 1995 na dobu neurčitú

znižuje diskontnú sadzbu

z 11 percent na 9,75 percenta

Predchádzajúca diskontná sadzba vo výške 11 percent platila od 17. marca

1995 do 5. októbra 1995.