en en

Oznámenie o výške diskontnej dadzby

Redakčné oznámenie o oprave chýb

V oznámení Národnej banky Slovenska o výške diskontnej sadzby uverejnenom

vo Vestníku NBS čiastka 1 zo dňa 19. januára 1996

záverečná veta má správne znieť: „Predchádzajúca diskontná sadzba vo

výške 9,75 percenta platila od 6. októbra 1995 do 12. januára 1996.“