en en

Podmienky a predpis 1996

7.

P R A C O V N Ý P R E D P I S

Národnej banky Slovenska

zo dňa 21. decembra 1995,

ktorým sa zrušuje

Pracovný predpis Národnej banky Slovenska o tvorbe povinných

minimálnych rezerv z 28. decembra 1993

a

Podmienky Národnej banky Slovenska

o tvorbe povinných minimálnych rezerv z 28. decembra 1993

Národná banka Slovenska po schválení v Bankovej rade Národnej banky

Slovenska dňa 21. decembra 1995 ustanovujeČl. I

Týmto pracovným predpisom sa zrušujú:

1. Pracovný predpis Národnej banky Slovenska o tvorbe povinných

minimálnych rezerv z 28. decembra 1993, 2. Podmienky Národnej banky

Slovenska o tvorbe povinných minimálnych rezerv z 28. decembra 1993.Čl. II

Tento pracovný predpis nadobúda účinnosť dňom 1. marca 1996.Vladimír Masár, v.r.
guvernér

Vydávajúci odbor: Odbor bankových obchodov

Vypracoval: Ing. Jozef Jankovics, tel. 513 2752