en en

1999

Vestník NBS čiastka 3/1999 vydaná dňa 26. februára 1999

Časť normatívna

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/1999, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 15/1998, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska

Časť oznamovacia

Register predpisov Národnej banky Slovenska, uverejnených vo Vestníkoch Národnej banky Slovenska určených pre verejnosť v roku 1998

Vestník NBS čiastka 4/1999 vydaná dňa 26. februára 1999

Časť normatívna

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/1999, ktorým sa vydávajú zoznamy skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a služobného tajomstva v podmienkach Národnej banky Slovenska

Vestník NBS čiastka 5/1999 vydaná dňa 16. marca 1999

Časť oznamovacia

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/1999 o zrušení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/1998 o devízovej pozícii bánk a pobočiek zahraničných bánk na menové účely

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/1999 o povinných minimálnych rezervách

Vestník NBS čiastka 6/1999 vydaná dňa 19. marca 1999

Časť normatívna

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/1999 o zrušení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 1/1996, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 8/1999 vydaná dňa 30. marca 1999

Časť normatívna

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/1999 o podmienkach tvorby povinných minimálnych rezerv bánk v roku 1999

Vestník NBS čiastka 15/1999 vydaná dňa 30. júla 1999

Časť normatívna

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/1999 z 19. júla 1999 o poskytnutí lombardného úveru

Časť oznamovacia

Zoznam č. 1/1999 cenných papierov, ktoré môžu byť založené za lombardný úver poskytnutý Národnej banky Slovenska

Vestník NBS čiastka 19/1999 vydaná dňa 30. septembra 1999

Časť normatívna

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/1999 z 27. augusta 1999, ktorým sa ustanovuje prevádzkový poriadok centrálneho registra vedeného Národnou bankou Slovenska

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 5/1999 z 27. augusta 1999 o trhovom poriadku primárneho trhu zaknihovaných štátnych cenných papierov, vydávaných v Slovenskej republike znejúcich na slovenskú menu

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/1999 z 10. septembra 1999, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky

Vestník NBS čiastka 23/1999 vydaná dňa 17. novembra 1999

Časť normatívna

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 6/1999 z 28. októbra 1999, ktorým sa ustanovujú podmienky Národnej banky Slovenska na vykonávanie obchodov na voľnom trhu s bankami a pobočkami zahraničných bánk

Časť oznamovacia

Zoznam č. 2/1999 cenných papierov, ktoré môžu byť založené za lombardný úver poskytnutý Národnou bankou Slovenska

Vestník NBS čiastka 26/1999 vydaná dňa 15. decembra 1999

Časť normatívna

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/1999 zo 6. decembra 1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky

Vestník NBS čiastka 27/1999 vydaná dňa 17. decembra 1999

Časť normatívna

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 7/1999 zo 17. decembra 1999, o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/1999 zo 17. decembra 1999, o podmienkach tvorby povinných minimálnych rezerv bánk v roku 2000