en en

Príloha č. 2 rozhodnutia č. 6/1999

Príloha č. 2 k rozhodnutiu NBS č. 6/1999

Vzorec pre výpočet REPO sadzby pre REPO obchod, prípadne REPO

tender:

ú =

(m – c) x 360

____________
c x d

x

100

kde:

ú

=

REPO sadzba pre REPO obchod, prípadne REPO tender v percentuálnom

vyjadrení

m

=

menovitá hodnota v Sk

c

=

cena obchodu v Sk

d

=

počet dní do splatnosti

* REPO sadzba a úroková sadzba sa vyjadruje v percentách na dve

desatinné miesta a počíta sa na báze ACT/360.

ú x d

c2 = c1x ( 1 +

_____________

)

100 x 360

kde:

c2

=

výstupná cena v Sk

c1

=

vstupná cena v Sk

ú

=

REPO sadzba pre REPO obchod, prípadne REPO tender v percentuálnom

vyjadrení

d

=

počet dní trvania REPO obchodu, prípadne REPO tendra

Vzorec pre výpočet úrokovej sadzby nákupu a predaja cenných

papierov a emisie PP NBS:

ú =

(m – c) x 360

____________
c x d

x

100

kde:

ú

=

REPO sadzba pre REPO obchod, prípadne REPO tender v percentuálnom

vyjadrení

m

=

menovitá hodnota v Sk

c

=

cena obchodu v Sk

d

=

počet dní do splatnosti

* REPO sadzba a úroková sadzba sa vyjadruje v percentách na dve

desatinné miesta a počíta sa na báze ACT/360.

ú =

(c2 – c1) x 360

______________

c1 x d

x

100

kde:

ú

=

REPO sadzba pre REPO obchod, prípadne REPO tender v percentuálnom

vyjadrení

c2

=

výstupná cena v Sk

c1

=

vstupná cena v Sk

d

=

počet dní trvania REPO obchodu, prípadne REPO tendra

Vzorec pre výpočet výstupnej ceny REPO obchodu, prípadne REPO

tendra:

ú x d

c2 = c1x ( 1 +

_____________

)

100 x 360

kde:

c2

=

výstupná cena v Sk

c1

=

vstupná cena v Sk

ú

=

REPO sadzba pre REPO obchod, prípadne REPO tender v percentuálnom

vyjadrení

d

=

počet dní trvania REPO obchodu, prípadne REPO tendra

Vzorec pre výpočet úrokovej sadzby nákupu a predaja cenných

papierov a emisie PP NBS:

ú =

(m – c) x 360

____________
c x d

x

100

kde:

ú

=

REPO sadzba pre REPO obchod, prípadne REPO tender v percentuálnom

vyjadrení

m

=

menovitá hodnota v Sk

c

=

cena obchodu v Sk

d

=

počet dní do splatnosti

* REPO sadzba a úroková sadzba sa vyjadruje v percentách na dve

desatinné miesta a počíta sa na báze ACT/360.

ú x d

c2 = c1x ( 1 +

_____________

)

100 x 360

kde:

c2

=

výstupná cena v Sk

c1

=

vstupná cena v Sk

ú

=

REPO sadzba pre REPO obchod, prípadne REPO tender v percentuálnom

vyjadrení

d

=

počet dní trvania REPO obchodu, prípadne REPO tendra

Vzorec pre výpočet úrokovej sadzby nákupu a predaja cenných

papierov a emisie PP NBS:

ú =

(m – c) x 360

____________
c x d

x

100

kde:

ú

=

REPO sadzba pre REPO obchod, prípadne REPO tender v percentuálnom

vyjadrení

m

=

menovitá hodnota v Sk

c

=

cena obchodu v Sk

d

=

počet dní do splatnosti

* REPO sadzba a úroková sadzba sa vyjadruje v percentách na dve

desatinné miesta a počíta sa na báze ACT/360.

ú =

(c2 – c1) x 360

______________

c1 x d

x

100

kde:

ú

=

REPO sadzba pre REPO obchod, prípadne REPO tender v percentuálnom

vyjadrení

c2

=

výstupná cena v Sk

c1

=

vstupná cena v Sk

d

=

počet dní trvania REPO obchodu, prípadne REPO tendra

Vzorec pre výpočet výstupnej ceny REPO obchodu, prípadne REPO

tendra:

ú x d

c2 = c1x ( 1 +

_____________

)

100 x 360

kde:

c2

=

výstupná cena v Sk

c1

=

vstupná cena v Sk

ú

=

REPO sadzba pre REPO obchod, prípadne REPO tender v percentuálnom

vyjadrení

d

=

počet dní trvania REPO obchodu, prípadne REPO tendra

Vzorec pre výpočet úrokovej sadzby nákupu a predaja cenných

papierov a emisie PP NBS:

ú =

(m – c) x 360

____________
c x d

x

100

kde:

ú

=

REPO sadzba pre REPO obchod, prípadne REPO tender v percentuálnom

vyjadrení

m

=

menovitá hodnota v Sk

c

=

cena obchodu v Sk

d

=

počet dní do splatnosti

* REPO sadzba a úroková sadzba sa vyjadruje v percentách na dve

desatinné miesta a počíta sa na báze ACT/360.

ú =

(c2 – c1) x 360

______________

c1 x d

x

100

kde:

ú

=

REPO sadzba pre REPO obchod, prípadne REPO tender v percentuálnom

vyjadrení

c2

=

výstupná cena v Sk

c1

=

vstupná cena v Sk

d

=

počet dní trvania REPO obchodu, prípadne REPO tendra

Vzorec pre výpočet výstupnej ceny REPO obchodu, prípadne REPO

tendra:

ú x d

c2 = c1x ( 1 +

_____________

)

100 x 360

kde:

c2

=

výstupná cena v Sk

c1

=

vstupná cena v Sk

ú

=

REPO sadzba pre REPO obchod, prípadne REPO tender v percentuálnom

vyjadrení

d

=

počet dní trvania REPO obchodu, prípadne REPO tendra

Vzorec pre výpočet úrokovej sadzby nákupu a predaja cenných

papierov a emisie PP NBS:

ú =

(m – c) x 360

____________
c x d

x

100

kde:

ú

=

REPO sadzba pre REPO obchod, prípadne REPO tender v percentuálnom

vyjadrení

m

=

menovitá hodnota v Sk

c

=

cena obchodu v Sk

d

=

počet dní do splatnosti

* REPO sadzba a úroková sadzba sa vyjadruje v percentách na dve

desatinné miesta a počíta sa na báze ACT/360.

ú x d

c2 = c1x ( 1 +

_____________

)

100 x 360

kde:

c2

=

výstupná cena v Sk

c1

=

vstupná cena v Sk

ú

=

REPO sadzba pre REPO obchod, prípadne REPO tender v percentuálnom

vyjadrení

d

=

počet dní trvania REPO obchodu, prípadne REPO tendra

Vzorec pre výpočet úrokovej sadzby nákupu a predaja cenných

papierov a emisie PP NBS:

ú =

(m – c) x 360

____________
c x d

x

100

kde:

ú

=

REPO sadzba pre REPO obchod, prípadne REPO tender v percentuálnom

vyjadrení

m

=

menovitá hodnota v Sk

c

=

cena obchodu v Sk

d

=

počet dní do splatnosti

* REPO sadzba a úroková sadzba sa vyjadruje v percentách na dve

desatinné miesta a počíta sa na báze ACT/360.

ú =

(c2 – c1) x 360

______________

c1 x d

x

100

kde:

ú

=

REPO sadzba pre REPO obchod, prípadne REPO tender v percentuálnom

vyjadrení

c2

=

výstupná cena v Sk

c1

=

vstupná cena v Sk

d

=

počet dní trvania REPO obchodu, prípadne REPO tendra

Vzorec pre výpočet výstupnej ceny REPO obchodu, prípadne REPO

tendra:

ú x d

c2 = c1x ( 1 +

_____________

)

100 x 360

kde:

c2

=

výstupná cena v Sk

c1

=

vstupná cena v Sk

ú

=

REPO sadzba pre REPO obchod, prípadne REPO tender v percentuálnom

vyjadrení

d

=

počet dní trvania REPO obchodu, prípadne REPO tendra

Vzorec pre výpočet úrokovej sadzby nákupu a predaja cenných

papierov a emisie PP NBS:

ú =

(m – c) x 360

____________
c x d

x

100

kde:

ú

=

REPO sadzba pre REPO obchod, prípadne REPO tender v percentuálnom

vyjadrení

m

=

menovitá hodnota v Sk

c

=

cena obchodu v Sk

d

=

počet dní do splatnosti

* REPO sadzba a úroková sadzba sa vyjadruje v percentách na dve

desatinné miesta a počíta sa na báze ACT/360.