en en

Príloha č. 8 rozhodnutia č. 4/1999

Príloha č. 8 k rozhodnutiu NBS č. 4/1999

V Z O R

REZERVÁCIA SEKUNDÁRNEHO OBCHODU

Kód a meno emisie:

Kód a meno predávajúceho:

Kód a meno kupujúceho:

Dátum obchodu:Kód obchodu:

Celková hodnota obchodu (v Sk):

Menovitá hodnota
(za 1 ks v Sk)
Počet poukážok
(ks)
Cena obchodu
(za 1 ks v Sk)
Odtlačok pečiatky a podpis oprávneného
zástupcu centrálneho registra