en en

zoznam č. 1/1999

Zoznam č. 1/1999

cenných papierov, ktoré môžu byť založené


za lombardný úver poskytnutý Národnou bankou Slovenska


(ďalej len lombardný zoznam)


1. Krátkodobé cenné papiere emitované MF SR a Národnou bankou Slovenska

znejúce na Sk so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou najmenej o 8 dní ako

je termín splatnosti žiadaného lombardného úveru.

2. Štátne dlhopisy emitované MF SR znejúce na Sk so zostatkovou dobou

splatnosti dlhšou najmenej o 16 dní ako je termín splatnosti žiadaného

lombardného úveru:


Označenie cenného papiera Dátum Celková emitovaná suma

(v mil. Sk)

menovitá hodnota

(v tis. Sk)

Číslo ISIN Číslo emisie Emitent emisie splatnosti
SK 4120000258 011 MF SR 16.05.1995 16.05.2000 6.040,00 10
SK 4120000506 016 MF SR 14.09.1995 14.09.1999 4.260,00 20
SK 4120000514 017 MF SR 28.09.1995 28.09.2000 6.640,00 20
SK 4120000548 019 MF SR 23.10.1995 23.10.1999 3.305,50 50
SK 4120001561 039 MF SR 13.11.1997 13.11.1999 500,00 100
SK 4120001686 054 MF SR 30.04.1998 30.04.2000 3.460,00 1.000
SK 4120001769 063 MF SR 02.07.1998 02.07.2000 1.040,00 1.000
SK 4120001827 067 MF SR 31.07.1998 31.07.2000 3.080,00 1.000
SK 4120001868 071 MF SR 28.08.1998 28.08.2000 1.600,00 1.000
SK 4120001876 072 MF SR 03.09.1998 03.09.1999 1.160,00 1.000
SK 4120001884 073 MF SR 11.09.1998 11.09.2000 2.480,00 1.000
SK 4120001900 074 MF SR 17.09.1998 17.09.1999 3.380,00 1.000
SK 4120001959 075 MF SR 24.09.1998 24.09.1999 2.620,00 1.000
SK 4120001918 076 MF SR 02.10.1998 02.10.2000 3.700,00 1.000
SK 4120001926 077 MF SR 08.10.1998 08.10.1999 3.040,00 1.000
SK 4120001934 078 MF SR 15.10.1998 15.10.1999 1.930,00 1.000
SK 4120001942 079 MF SR 22.10.1998 22.10.1999 2.387,00 1.000
SK 4120001983 081 MF SR 14.01.1999 14.01.2001 1.550,00 1.000
SK 4120001991 082 MF SR 21.01.1999 21.01.2000 310,00 1.000
SK 4120002007 084 MF SR 04.02.1999 04.02.2000 2.570,00 1.000
SK 4120002023 085 MF SR 11.02.1999 11.02.2000 1.060,00 1.000
SK 4120002031 086 MF SR 18.02.1999 18.02.2000 2.220,00 1.000
SK 4120002049 087 MF SR 25.02.1999 25.02.2001 4.110,00 1.000
SK 4120002056 089 MF SR 11.03.1999 11.03.2001 4.140,00 1.000
SK 4120002064 090 MF SR 18.03.1999 18.03.2000 3.590,00 1.000
SK 4120002072 091 MF SR 25.03.1999 25.03.2002 3.370,00 1.000
SK 4120002080 092 MF SR 01.04.1999 01.04.2001 2.850,00 1.000
SK 4120002098 093 MF SR 08.04.1999 08.04.2000 2.450,00 1.000
SK 4120002106 094 MF SR 15.04.1999 15.04.2001 1.740,00 1.000
SK 4120002114 095 MF SR 22.04.1999 22.04.2000 2.380,00 1.000
SK 4120002122 096 MF SR 29.04.1999 29.04.2001 770,00 1.000
SK 4120002130 097 MF SR 06.05.1999 06.05.2000 970,00 1.000
SK 4120002148 098 MF SR 13.05.1999 13.05.2000 1.050,00 1.000
SK 4120002155 099 MF SR 20.05.1999 20.05.2000 80,00 1.000
SK 4120002163 100 MF SR 27.05.1999 27.05.2000 10,00 1.000
SK 4120002171 101 MF SR 03.06.1999 03.06.2000 1.700,00 1.000
SK 4120002189 102 MF SR 10.06.1999 10.06.2000 2.500,00 1.000
SK 4120002197 103 MF SR 17.06.1999 17.06.2000 2.710,00 1.000
SK 4120002213 104 MF SR 24.06.1999 24.06.2001 670,00 1.000
SK 4120002221 105 MF SR 01.07.1999 01.07.2002 1.390,00 1.000

Lombardný zoznam nadobúda účinnosť dňom zverejnenia vo Vestníku Národnej

banky Slovenska.

vydávajúci odbor: Odbor bankových obchodov.