en en

Čiastka 11/2000

Zoznam č. 1/2000

cenných papierov, ktoré môžu byť založené za

lombardný úver poskytnutý Národnou bankou Slovenska

(ďalej len „lombardný zoznam“)


1. Krátkodobé cenné papiere emitované MF SR a Národnou bankou Slovenska

znejúce na Sk so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou najmenej o 8 dní ako

je termín splatnosti žiadaného lombardného úveru.

2. Štátne dlhopisy emitované MF SR znejúce na Sk so zostatkovou dobou

splatnosti dlhšou najmenej o 16 dní ako je termín splatnosti žiadaného

lombardného úveru:

Označenie cenného papiera
Dátum
Celková emitovaná suma

(v mil. Sk)


Menovitá hodnota

(v tis. Sk)


Číslo ISIN
Číslo emisie
Emitent
emisie
splatnosti
SK-4120000514
017
MF SR
28.09.1995
28.09.2000
6.640
20
SK-4120001827
067
MF SR
31.07.1998
31.07.2000
3.080
1.000
SK-4120001868
071
MF SR
28.08.1998
28.08.2000
1.600
1.000
SK-4120001884
073
MF SR
11.09.1998
11.09.2000
2.480
1.000
SK-4120001918
076
MF SR
02.10.1998
02.10.2000
3.700
1.000
SK-4120002049
087
MF SR
25.02.1999
25.02.2001
4.110
1.000
SK-4120002056
089
MF SR
11.03.1999
11.03.2001
4.140
1.000
SK-4120002072
091
MF SR
25.03.1999
25.03.2002
3.370
1.000
SK-4120002080
092
MF SR
01.04.1999
01.04.2001
2.850
1.000
SK-4120002106
094
MF SR
15.04.1999
15.04.2001
1.740
1.000
SK-4120002122
096
MF SR
29.04.1999
29.04.2001
770
1.000
SK-4120002213
104
MF SR
24.06.1999
24.06.2001
670
1.000
SK-4120002221
105
MF SR
01.07.1999
01.07.2002
1.390
1.000
SK-4120002239
106
MF SR
08.07.1999
08.07.2001
50
1.000
SK-4120002247
107
MF SR
15.07.1999
15.07.2000
1.530
1.000
SK-4120002254
108
MF SR
22.07.1999
22.07.2000
2.000
1.000
SK-4120002262
109
MF SR
29.07.1999
29.07.2001
500
1.000
SK-4120002270
110
MF SR
05.08.1999
05.08.2000
1.500
1.000
SK-4120002288
112
MF SR
19.08.1999
19.08.2000
1.500
100
SK-4120002296
113
MF SR
26.08.1999
26.08.2000
1.500
100
SK-4120002304
114
MF SR
02.09.1999
02.09.2000
1.500
100
SK-4120002320
115
MF SR
09.09.1999
09.09.2000
1.500
1.000
SK-4120002338
116
MF SR
16.09.1999
16.09.2002
4.010
1.000
SK-4120002346
117
MF SR
23.09.1999
23.09.2001
1.449
1.000
SK-4120002361
118
MF SR
07.01.2000
07.01.2001
2.500
1.000
SK-4120002387
119
MF SR
13.01.2000
13.01.2001
3.000
1.000
SK-4120002395
120
MF SR
20.01.2000
20.01.2001
4.000
1.000
SK-4120002403
121
MF SR
27.01.2000
27.01.2002
4.000
1.000
SK-4120002411
122
MF SR
03.02.2000
03.02.2003
7.000
1.000
SK-4120002429
123
MF SR
10.02.2000
10.02.2003
1.060
1.000
SK-4120002437
124
MF SR
17.02.2000
17.02.2001
2.350
1.000
SK-4120002445
125
MF SR
24.02.2000
24.02.2003
4.000
1.000
SK-4120002460
126
MF SR
02.03.2000
02.03.2003
1.500
1.000
SK-4120002478
127
MF SR
09.03.2000
09.03.2001
1.700
1.000
SK-4120002494
128
MF SR
16.03.2000
16.03.2003
1.500
1.000
SK-4120002502
129
MF SR
23.03.2000
23.03.2001
2.000
1.000
SK-4120002510
130
MF SR
30.03.2000
30.03.2003
2.000
1.000
SK-4120002528
131
MF SR
06.04.2000
06.04.2005
10.000
1.000
Lombardný zoznam nadobúda účinnosť dňom zverejnenia vo

Vestníku Národnej banky Slovenska.

Týmto dňom lombardný zoznam

č. 2/1999 stráca účinnosť.


Vydávajúci odbor: odbor bankových obchodov