en en

Zoznam 1994

1994

názovporadové
číslo
čiastka
Príkaz guvernéra Národnej banky Slovenska zo dňa 19. januára 1994, ktorým sa ustanovuje komisia pre vysporiadanie majetku Národnej banky Slovenska22
Akty riadenia vydané odborom rozpočtu a investičnej výstavby v roku 1993 2
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska zo dňa 15. marca 1994 o prevode vlastníctva bytov Národnej banky Slovenska na jej pracovníkov64
Oznámenie Národnej banky Slovenska zo dňa 14.januára1994 vo veci určenia výšky úrokových sadzieb bežných účtov termínovaných vkladov a debetu účtov. 4
Oznámenie Národnej banky Slovenska zo dňa 7. februára1994 o zmene v oblasti pracovných ciest 4
Oznámenie rozhodnutia viceguvernéra Národnej banky Slovenska zo dňa 24. júna 1994 o zriadení komisie pre posudzovanie investícií, týkajúcich sa výpočtovej techniky v Národnej banke Slovenska. 9
Oznámenie Národnej banky Slovenska zo dňa 30. marca 1994 o uzatvorení Dohody medzi Národnou bankou Slovenska a Maďarskou národnou bankou o vzájomných platbách 10
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo dňa 18. augusta1994 o postupe pri uzatváraní zmlúv2012
Oznámenie rozhodnutia viceguvernéra Národnej banky Slovenska zo dňa 14. septembra 1994 o zriadení komisie na zabezpečenie funkčnej konzistencie programových produktov na osobných počítačoch v NBS. 12
Oznámenie o zmene legislatívnych podmienok priznávania nároku na vyplácanie prídavkov na deti. 12
Prehľad platných aktov riadenia v Národnej banke Slovenska 18
Oznámenie o zrušení pracovného predpisu ŠBČS č. 3/1991 zo dňa 1. 2. 1991 – Používanie jednotného faxového formulára 19