en en

Zoznam 1995

názovporadové
číslo
čiastka
Oznámenie zo dňa 17. februára 1995 o určení výšky úrokových sadzieb bežných účtov a účtov termínovaných vkladov výšky limitov bežných účtov a účtov termínovaných vkladov a určenie debetu bežných účtov pri peňažných službách poskytovaných pracovníkom Národnej banky Slovenska pre rok 1995 3
Oznámenie o schválení úrokových sadzieb pre II. – IV. štvrťrok 1995 z úverov a pôžičiek poskytovaných pracovníkom Národnej banky Slovenska a kritérií pre poskytovanie úverov pracovníkom Národnej banky Slovenska zo dňa 24. marca 1995 8
Podmienky Národnej banky Slovenska zo dňa 27. apríla 1995 na vykonávanie platobného styku so zahraničím pre klientov Národnej banky Slovenska 9
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska zo dňa 9. júna 1995 pre správu menových rezerv v zlate, pre obchodovanie so zlatom a pre správu predmetov, ktoré tvoria zbierku zlatých mincí, zlatých medailí a ich falzifikátov2712
Oznámenie Národnej banky Slovenska o výške diskontnej sadzby 21
Pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska zo dňa 22. decembra 1995 o zriaďovaní, vedení a rušení účtov peňažných rezerv bánk a o účtovaní výsledkov medzibankového platobného styku5823