en en

Zoznam 1996

1996

názovporadové
číslo
čiastka
Oznámenie Národnej banky Slovenska o výške diskontnej sadzby 1
Chronologický zoznam predpisov Národnej banky Slovenska uverejnených vo Vestníkoch slúžiace aj pre potreby verejnosti v roku 1995 1
Pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska zo dňa 11. decembra 1995 Podklady pre dispozičné riešenie expozitúr NBS22
Rozhodnutie Bankovej rady Národnej banky Slovenska zo dňa 15. decembra 1995 o určení výšky úrokových sadzieb bežných účtov a účtov termínovaných vkladov, výšky limitov bežných účtov a účtov termínovaných vkladov a debetu bežných účtov pri peňažných službách poskytovaných pracovníkom Národnej banky Slovenska pre rok 1996 2
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo dňa 15. decembra 1995 o postupe pri obchodovaní so zlatom a pri vykonávaní správy menových rezerv v zlate v Národnej banke Slovenska33
Pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska zo dňa 31. januára 1996,ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska č. 49/1995 zo dňa 13. 10. 1995 o účtovaní nákupu a spätného predaja zmeniek (reeskontu, eskontu) v Národnej banke Slovenska43
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo dňa 21. decembra 1995, ktorým sa zrušuje Pracovný predpis Národnej banky Slovenska o tvorbe povinných minimálnych rezerv z 28. decembra 1993 a Podmienky Národnej banky Slovenska o tvorbe povinných minimálnych rezerv z 28. decembra 199374
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo dňa 18. marca 1996 o postupe v súdnom, správnom a inom obdobnom konaní v právnych veciach Národnej banky Slovenska189
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska zo dňa 12. apríla 1996 pre podpisovanie písomností Národnej banky Slovenska2713
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska zo dňa 12. apríla 1996, ktorým sa zrušujú niektoré akty riadenia Štátnej banky československej a Národnej banky Slovenska2813
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska z 19. júna 1996 o správe pohľadávok a záväzkov Národnej banky Slovenska a o prerokúvaní náhrady škody spôsobenej Národnej banke Slovenska3416
Úrokové sadzby bežných účtov a termínovaných vkladov 26
Úrokové sadzby úverov 26