en en

Zoznam 2001

2001

názovporadové
číslo
čiastka
Register predpisov Národnej banky Slovenska uverejnených vo Vestníku Národnej banky Slovenska určených pre verejnosť v roku 2000 1
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska z 12. apríla 2001, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 42/2000 z 28. mája 1999 o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov Národnej banky Slovenska1912
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 10. mája 2001, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 26/1997 o úprave písomností v Národnej banke Slovenska2517
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 14/2001 z 21. decembra 2001, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o registráciu zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti 32
Úrokové sadzby a limity bankokont a účtov termínovaných vkladov, úrokové sadzby z úverov pre rok 2002 33
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska z 21. decembra 2001 o rokovacom poriadku Bankovej rady Národnej banky Slovenska6336