en en

2014

Autor Názov Poznámka
Vladová Anna Čo priniesla nová metodika Eurostatu, tzv. ESA 2010, pre objem a štruktúru slovenského hrubého domáceho produktu. RK analytického typu
Vladová Anna, Tvrz Stanislav Krátkodobá predikcia súkromnej spotreby. RK analytického typu
Haluška Ján, Cár Mikuláš Modelovanie vývoja ceny bývania na Slovensku Biatec
Karmažin Branislav Majú sa slovenské domácnosti lepšie ako české? RK analytického typu
Karmažin Branislav Ako sme na tom s kompenzáciami v porovnaní s okolitými krajinami? Biatec
Mičúch Marek, Karšay Alexander Rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a odhad jeho vplyvu na náklady práce Biatec
Vladová Anna, Tvrz Stanislav Využitie širokej palety údajov z rôznych zdrojov na odhad reálnej súkromnej spotreby Biatec
Vladová Anna Elektronické indikátory spotrebného dopytu Biatec
Cár Mikuláš Riešenie potreby bývania v súvislostiach Biatec
Karmažin Branislav Bude na Slovensku deflácia? Pravdepodobnosť nie je vysoká (momentálny odhad je na úrovni 20-25%) AK
Beka Ján Transmisný mechanizmus menovej politiky na Slovensku Biatec
Huček Juraj, Doliak Michal Sezónne očisťovanie časových radov (jednoduchý sprievodca postupmi, možnosťami a výsledkami s aplikáciou na očisťovanie HICP) Publikácie – Menová politika
Cár Mikuláš Niektoré možnosti hodnotenia úrovne cien bývania Biatec
Ján Tóth, Miroslav Gavura, Milan Gylánik Cenová konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky od krízy AK
Juraj Huček, Michal Doliak Sezónne očisťovanie (jednoduchý sprievodca postupmi, možnosťami, problémami a výsledkami s aplikáciou na očisťovanie HICP) Publikácie – Menová politika
Ľudovít Ódor, Judita Jurašeková Kucserová Finding Yeti: more robust estimates of output gap in Slovakia Publikácie – Výskumné štúdie
Martin Feješ, Miroslav Gavura, František Hajnovič, Judita Jurašeková Kucserová Perspektívy dlhodobejšieho vývoja slovenskej ekonomiky (do roku 2020) AK
Rastislav Čársky Kríza zvýšila dopyt bánk po rezervách – peňažný multiplikátor klesol Biatec
Rastislav Čársky Niekoľko pohľadov na príčiny historicky nízkej inflácie v  eurozóne AK
Rastislav Čársky Generácia €uro je čoraz atraktívnejšia. Biatec
Oddelenie prognóz, modelov a  analýz medzinárodnej ekonomiky, Fiskálny tím Analýza Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 -2017 AK
Zuzana Ďurčenková Čo prinesie nová metodika ESA 2010 pre HDP a čo pre verejné financie? AK