en en

2015

Autor Názov Poznámka
Ján Haluška, Mikuláš Cár Poznatky z modelovania vývoja ceny bývania na Slovensku AK
Ján Beka Úrokové sadzby z úverov na nehnuteľnosti – vplyv regulácie na podporu konkurencie a QE AK
Marek Mičúch, Stanislav Tvrz Konvergencia slovenských regiónov v pokrízovom období pokračuje AK
Alexander Karšay, Stanislav Tvrz „Gúglime“ vývoj trhu práce AK
Zuzana Ďurčenková Slovenský deficit verejných financií za rok 2014 aj pod vplyvom horších korekcií EU fondov zlepšili najmä dane z príjmov právnických osôb RK analytického typu
Branislav Karmažin Ceny nespracovaných potravín a ich vplyv na spomalenie inflácie od roku 2013 Biatec
Mikuláš Cár Vybrané aspekty bývania v európskych krajinách Biatec
Marek Mičúch, Stanislav Tvrz Aby nezamestnanosť v okrese klesla, iba otvoriť diaľnicu nestačí Biatec
Tvrz Stanislav Menej rastu HDP pre tvorbu pracovných miest AK
Mičúch Marek Euro area labour markets respond to crisis Biatec
Beka Ján Odhad vplyvu reštrikcie ponuky bankových úverov na reálnu ekonomiku AK
Karmažin Branislav Postupne rastie vplyv služieb na celkový cenový vývoj RK analytického typu
Ján Tóth, Rastislav Čársky Kvantitatívne uvoľňovanie vs. inflácia AK
Karmažin Branislav Príčiny a dôsledky pádu cien ropy na prelome rokov 2014 a 2015 Biatec
Beka Ján Úverový cyklus Biatec
Beka Ján Podniky kumulujú hotovosť, pretože stále pretrváva neistota, čo negatívne vplýva na výraznejšie oživenie ekonomického rastu RK analytického typu
Beka Ján Kumulácia hotovosti nefinančných spoločností v eurozóne a  krajinách V4 Biatec
Mičúch Marek Nobelova cena za ekonómiu 2014 Biatec
Juraj Huček, Alexander Karšay, Marián Vávra OP 1/2015: Short-term Forecasting of Real GDP Using Monthly Data Publikácie – Výskumné štúdie