en en

Budova ústredia NBS

Budova ústredia NBS

Budova ústredia NBS bola slávnostne otvorená a daná do užívania 23. mája 2002. Svojou architektúrou patrí k významným dominantám hlavného mesta SR Bratislavy. Kompozičným princípom budovy je kontrast pevnej horizontálnej podnože a z nej vyrastajúcej presklenej výškovej časti.

Víťazný projekt verejnej súťaže autorov Ing. arch. Martina Kusého a Ing. arch. Pavla Paňáka sa začal realizovať v novembri 1996. Zhotoviteľom diela bolo Združenie H – V – Z (Hydrostav, a.s. Bratislava, Váhostav, a.s. Žilina, ZIPP s.r.o. Bratislava). Inžiniersku činnosť zabezpečovalo Združenie inžiniering (Keramoprojekt, a.s. Trenčín, Keraming Trenčín, Chempik, a.s. Bratislava).

Budova ústredia Národnej banky Slovenska – informačný leták [.pdf, 5347.1 kB]

Technické parametre budovy
Výšková časť budovy má 33 nadzemných podlaží, nižšia horizontálna časť budovy má 6 podlaží. V suteréne sú 3 podzemné podlažia s medzipodlažím.

Výška budovy
Zastavaná plocha
Úžitková plocha
Podlažná plocha
Kapacita budovy

111 m
272 m2
56 492 m2
69 119 m2
1 005 pracovníkov

Výhľad z heliportu NBS


Zobraziť na celú obrazovku

Výstavba budovy Národnej banky Slovenska