en en

Vybrané licenčné podmienky a spotrebiteľský dohľad NBS pre poskytovateľov služieb kryptoaktív


Typ podujatia

licenčný workshop


Kedy

19. marec 2024


Program

Program podujatia

172 kB

Kde

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava


Kontakt

crypto@nbs.sk

Národná banka Slovenska usporiadala dňa 19. marca 2024 licenčný workshop, ktorého cieľom bolo oboznámenie potenciálnych dohliadaných subjektov o licenčných požiadavkách kladených na žiadateľov,  o procesnom postupe v licenčnom konaní a o spotrebiteľskom dohľade NBS.  


Záznam z workshopu

Fotogaléria

Prezentácie a materiály

1.Prístup NBS k sektoru kryptoaktív.pdf

306.21 kB

2.Regulačný rámec pre licencovanie v sektore kryptoaktív.pdf

516.32 kB

3.Licenčné podmienky.pdf

859.65 kB

4.Povoľovacie konanie NBS.pdf

278.8 kB

5.Spotrebiteľský dohľad NBS.pdf

500.8 kB

Odpovede na otazky WS 1 – aktualizovane 27 marca.pdf

165.3 kB