en en

PTK - Koncept stravovacej prevádzky na ústredí NBS - ukončené

Účel PTK

Národná banka Slovenska plánuje verejné obstarávanie na realizáciu zákazky: Koncept stravovacej prevádzky na ústredí NBS.

Národná banka Slovenska oznamuje, že zverejňuje podklady k prípravným trhovým konzultáciám, aby informovala oprávnené hospodárske subjekty o pláne obstarať vyššie uvedený predmet zákazky. Verejný obstarávateľ chce tiež overiť reálnosť, objektívnosť a primeranosť požiadaviek na plnenie predmetu zákazky u hospodárskych subjektov, ktorými sú poskytovatelia stravy a dodávatelia gastrotechnológie. 

Účelom PTK je stanovenie objektívnych a nediskriminačných parametrov a požiadaviek na predmet zákazky a tiež ďalších dôležitých skutočností plánovaného verejného obstarávania a získanie odpovedí na otázky uvedené v prílohe č. 5 tejto výzvy (ďalej len „otázky“).

Spôsob komunikácie

Komunikácia sa  uskutoční spôsobom spoločného stretnutia zástupcov verejného obstarávateľa s účastníkmi PTK v priestoroch Národnej banky Slovenska.

Záujemca o PTK zašle elektronicky vyplnený prihlasovací formulár (Príloha č. 1 k tejto výzve), ktorým potvrdí svoj záujem o účasť na PTK na e-mailovú adresu: ida.mustafova@nbs.sk – v  lehote do 25.10.2023 do 14:00 h.

Priebeh PTK

Od účastníkov v PTK sa očakáva predloženie otázok a informácií k predmetu zákazky podľa dokumentu – Príloha č. 5_Otázky_PTK_Koncept stravovacej prevádzky_NBS-.

Priebeh PTK bude nahrávaný zvukovou technikou pre interné účely verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ zverejní z priebehu PTK zápisnicu v anonymizovanej forme, ktorá bude zverejnená na webovom sídle verejného obstarávateľa.

0_Výzva na účasť v PTK_Koncept stravovacej prevádzky_NBS-1.pdf

252.43 kB

Príloha č. 1_Prihlasovaci formular_PTK_Koncept stravovacej prevádzky_NBS.docx

145.2 kB

Príloha č. 2_Opis predmetu zákazky_PTK_Koncept stravovacej prevádzky_NBS.pdf

192.12 kB

Príloha č. 3_Rekonštrukcia kuchyne_výkres_Koncept stravovacej prevádzky_NBS.pdf

2.77 MB

Príloha č. 4_Rekonštrukcia jedálne_výkres_Koncept stravovacej prevádzky_NBS.pdf

3.42 MB

Príloha č. 5_Otázky_PTK_Koncept stravovacej prevádzky_NBS.pdf

184.81 kB

  

Zápisnica z PTK_Koncept stravovacej prevádzky na ústredí NBS.pdf

335.32 kB

Príloha k zápisnici z PTK_Prezentácia_Koncept stravovacej prevádzky na ústredí NBS.pptx

1.56 MB