en en

Upgrade informačného systému Štatistický zberový portál

11.6.2020

Výzva na účasť na prípravných trhových konzultáciách pre účel upgradu informačného systému Štatistický zberový portál

Dokumenty k PTK

PTK-20200617-IS_SZP_upgrade.zip [.zip, 547.2 kB]

PTK-20200611-IS_SZP.zip [.zip, 783.2 kB]