en en

Vytvorenie nového webového sídla NBS, zriadenie kompletnej technologickej infraštruktúry, migrácia údajov pôvodného webového sídla a zabezpečenie jeho prevádzky a rozvoja

3.10.2019

Výzva na účasť na prípravných trhových konzultáciách pre účel vytvorenia nového webového sídla NBS, zriadenie kompletnej technologickej infraštruktúry, migrácia údajov pôvodného webového sídla a zabezpečenie jeho prevádzky a rozvoja

Dokumenty k PTK

PTK-20191003-web.zip [.zip, 722.7 kB]


PTK

Zápisnica z PTK.pdf [.pdf, 134.2 kB]

Príloha č. 1 PTK prezentácia.pdf [.pdf, 584.4 kB]

Príloha č. 2 Zvukový záznam.mp3 [.mp3, 43955 kB]

Zvukový záznam (Príloha č. 2 Zvukový záznam.mp3)