en en

Výstava Fragment a gesto

Výsledkom spolupráce NBS a VŠVU bola prvá výstava Fragment a gesto.
Výstava bola prístupná v pracovných dňoch do 31. augusta 2020. Predĺžená bola do 7. septembra 2020.

Tlačová správa z otvorenia výstavy

Výstava Fragment a gesto

Výstava Fragment a gesto

Plagát výstavy Fragment a gesto

Výstava Fragment a gesto